Trang Chủ Danh mục Thích Nhật Từ

Danh mục: Thích Nhật Từ

Tất cả hơn 3000 bài giảng của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh độ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh độ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/vf8WMovikpsThầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5269,Cu-Tran-Phu-2-Xay-dung-Tinh-do.tsph
Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/Wgx2PAqbZusThầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5272,Cu-Tran-Phu-1-Tinh-than-nhap-the.tsph
Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/kt68lLX3YR8Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4953,Bat-Chanh-dao-7-Chanh-niem-Nen-tang-cac-phap-mon.tsph
Trị bệnh ma nhập - phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Trị bệnh ma nhập – phần 2/2 – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/PofDp7ShKSUThầy Nhật Từ giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5516,Tri-benh-ma-nhap.tsph
Trị bệnh ma nhập - phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Trị bệnh ma nhập – phần 1/2 – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/pZq8pXBNk3AThầy Nhật Từ giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5516,Tri-benh-ma-nhap.tsph
Bảy yếu tố tỉnh thức - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bảy yếu tố tỉnh thức – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/cZOD8KrjRDcThầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5505,Bay-yeu-to-tinh-thuc.tsph
Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/jacLsffv_1MThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5316,Tam-Kinh-06-Pha-chap-kho-va-chung-dac.tsph
Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại Thừa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại Thừa – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/uYiD2zX1mHMThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/xmJObNl11EQThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5514,Bat-dai-Nhan-Giac-07-Song-doi-thanh-cao.tsph
Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/HKQ0vN3shjQThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5507,Bat-dai-Nhan-Giac-06-Dang-tang-niem-vui.tsph
Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/FxhrII9L1r4Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5465,Bat-dai-Nhan-Giac-04-No-luc-chuyen-hoa.tsph
Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/r-UwFhIU9d8Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5457,Bat-dai-Nhan-Giac-03-Tu-bo-thoi-doi.tsph
Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/hNmh6ac19ZEThầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5409,Bao-luc-hoc-duong-nguyen-nhan-va-giai-phap.tsph
Báo hiếu, làm phước và tu tập | Phật Pháp Ứng Dụng

Báo hiếu, làm phước và tu tập – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/rKF8i3-I8PkThầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Thiên, Campuchia, ngày 28/08/2010.. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5582,Bao-hieu-lam-phuoc-va-tu-tap.tsph
Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/X15yYEwWwQUThầy Nhật Từ giảng tại Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng, ngày 17/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4636,Vai-Tro-Hoang-Phap-Vien-Cu-Si.tsph
Phật Giáo Không Tín Ngưỡng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Giáo Không Tín Ngưỡng – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/VLMyxa-32wQThầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 19/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4855,Phat-Giao-Khong-Tin-Nguong.tsph

Bài mới