Trang Chủ Danh mục Thích Nhật Từ

Danh mục: Thích Nhật Từ

Tất cả hơn 3000 bài giảng của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tam vô lậu học - TT. Thích Nhật Từ

Tam vô lậu học – Thích Nhật Từ

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 31-03-2019
Năm pháp quán trong kinh Phổ Môn - TT. Thích Nhật Từ

Năm pháp quán trong kinh Phổ Môn – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-03-2019
Gieo trồng phước đức - TT. Thích Nhật Từ

Gieo trồng phước đức – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hoàng Bà, Hưng Yên, ngày 16-03-2019

Bài mới