Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Hương Nhũ

Danh mục: Thích Nữ Hương Nhũ

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Vesak An Lạc - SC Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vesak An Lạc – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/ejeEx6ybecMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Một Ngày Trôi Qua Là Đến Gần Với Cái Chết - Pháp âm SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Một Ngày Trôi Qua Là Đến Gần Với Cái Chết – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/2GsgShawWNAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Phát Bồ Đề Tâm Phần 2 - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Bồ Đề Tâm Phần 2 – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/lZmcDK2wKo8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Thắp Sáng Niềm Tin Phần 1 - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thắp Sáng Niềm Tin Phần 1 – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/KCKPqi07c88Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Hương Hoa Đất Việt - Pháp âm SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hương Hoa Đất Việt – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/s2_-X-0OVFoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Hãy Nở Một Nụ Cười - Pháp thoại SC Thích Nữ Hương Nhũ.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hãy Nở Một Nụ Cười – Thích Nữ Hương Nhũ

http://youtu.be/H7mje7DIklkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng https://goo.gl/ojEPCK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...

Bài mới