Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tự quán tâm - Thây Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam , WA ngày 30.3.2019 )

Tự quán tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Việt Nam, WA ngày 30.3.2019
Sinh Tử - Niết Bàn - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Cổ Lâm WA , Ngày 30.3.2019 )

Sinh Tử – Niết Bàn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Cổ Lâm WA, ngày 30.3.2019
Năng lực của Kinh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam Seattle. WA Ngày 30.3.2019 )

Năng lực của Kinh – Thích Pháp Hòa

Giảng tịa Chùa Việt Nam Seattle. WA, ngày 30.3.2019
Nói dễ làm khó - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16 , 11.2018)

Nói dễ làm khó – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16.11.2018
Ai nhấc được tảng đá phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , Ngày 9.2.2019 )

Ai nhấc được tảng đá phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Regina) ngày 09-02-2019
Trư Hoà Thượng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , Regina Ngày 10.2.2019 )

Trư Hoà Thượng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức (Regina SK) ngày 10.2.2019
Chú Tâm Việc Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , Ngày 19.1.2019 )

Chú Tâm Việc Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 19.1.2019
Bốn Pháp Hỷ Lạc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa A Di Đà , Ngày 27.9.2018 )

Bốn Pháp Hỷ Lạc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa A Di Đà (Laucaster, PA), ngày 27.9.2018
Quy Y gieo duyên - Thầy Thích Pháp Hòa ( Perth , Ngày 14.11.2018 )

Quy Y gieo duyên – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Modenonia Commmunity Perth, ngày 14.11.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 85 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , Ngày 23.3.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 85 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
Tự Chiến Thắng Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa An Lạc , Ngày 6.1.2019 )

Tự Chiến Thắng Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa An Lạc (Indianapolis) ngày 6.1.2019
Đức Hy Sinh - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ Quán Âm, Ngày 15.11.2018 )

Đức Hy Sinh – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Quán Âm (Queensland) ngày 15-11-2019
Người bất chánh phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa An Lạc , Ngày 5.1.2019 )

Người bất chánh phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa An Lạc (Indianapolis) ngày 5.1.2019

Bài mới