Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Ai nhấc được tảng đá phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Regina) ngày 09-02-2019

Trư Hoà Thượng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức (Regina SK) ngày 10.2.2019

Chú Tâm Việc Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 19.1.2019

Bốn Pháp Hỷ Lạc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa A Di Đà (Laucaster, PA), ngày 27.9.2018

Quy Y gieo duyên – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Modenonia Commmunity Perth, ngày 14.11.2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 85 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Tự Chiến Thắng Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa An Lạc (Indianapolis) ngày 6.1.2019

Đức Hy Sinh – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Quán Âm (Queensland) ngày 15-11-2019

Người bất chánh phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa An Lạc (Indianapolis) ngày 5.1.2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 84 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 83 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9-03-2019

Chuyển thức thành trí – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Happy Reception, Melbourne, ngày 6.11.2018

Bài mới