Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 9 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 9 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 12/03/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 10 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 10 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 19/03/2011
Thầy. Thích Pháp Hòa - Công Đức Chân Thật | Phật Pháp Ứng Dụng

Công Đức Chân Thật – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Chùa Lâm Viên, Hoa Kỳ ngày 30/08/2010
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 8 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 8 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 05/03/2011
Thầy. Thích Pháp Hòa - Soi Sáng 2 | Phật Pháp Ứng Dụng

Soi Sáng 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tư gia phật tử An Hạnh ngày 8/29/2010
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 7 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 7 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 12/02/2011
Thầy. Thích Pháp Hòa - Soi Sáng 1 | Phật Pháp Ứng Dụng

Soi Sáng 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tư gia phật tử An Hạnh ngày 8/29/2010
"Thấy Nghe Lợi Ích 1" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 12a | Phật Pháp Ứng Dụng

Thấy Nghe Lợi Ích 1 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 6/12/2009
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 6 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 6 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 05/02/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 5 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 5 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 29/01/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 4 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 4 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 22/01/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 3 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 3 -Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 15/01/2011
Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường | Phật Pháp Ứng Dụng

Vì Đời Vô Thường – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Huyền Quang, Hoa Kỳ ngày 11/27/2010
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 2 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 2 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 15/01/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 1 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 1 -Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 1/1/2011

Bài mới