Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Hạnh Ban Cho – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 14/11/2009 tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada

Sanh Thuận Tử An – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc lâm, canada ngày 24/ 10/2009

Xưng Danh Hiệu Phật – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada ngày 07.11.2009

Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng ngày 17/10/2009 tại Tu viện Trúc Lâm - 11328-97St, Edmonton AB T5G 1X4, Canada

Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 26/09/2009 tại Tu viện Trúc Lâm - 11328-97St, Edmonton AB T5G 1X4, Canada

Rộng Truyền Phước Lợi – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 9/19/2009

Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada ngày 19/09/2009

Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 1 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng ngày 29/08/2009 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Hợp Nhất Thân Tâm 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 22/8/2009

Hợp Nhất Thân Tâm 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 22/8/2009

Tâm Hạnh Người Tu 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Chùa Phổ Minh ngày 5/20/2009

Chú Mèo Nhà Phật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 13/2/2011

Mười Hiệu Tôn Quí – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 09/01/2011, lễ phật thành đạo

Mười Hai Duyên Khởi phần 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 09/01/2011, lễ phật thành đạo
278,768Thành viênThích
281,166Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới