Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 5 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 5 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 29/01/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 4 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 4 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 22/01/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 3 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 3 -Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 15/01/2011
Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường | Phật Pháp Ứng Dụng

Vì Đời Vô Thường – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Huyền Quang, Hoa Kỳ ngày 11/27/2010
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 2 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 2 -Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 15/01/2011
Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 1 -Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 1 -Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 1/1/2011
"Về Với Nguồn Tâm" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 1 | Phật Pháp Ứng Dụng

Về Với Nguồn Tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 8/30/2008
"Trở về Bổn Giác" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 13 | Phật Pháp Ứng Dụng

Trở về Bổn Giác – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 12/12/2009 trong giờ sinh hoạt phật pháp hằng tuần 
"Vững Tâm Kiên Trì" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 11 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vững Tâm Kiên Trì – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada ngày 28/11/2009
"Hạnh Ban Cho" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 10 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Ban Cho – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 14/11/2009 tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada
"Sanh Thuận Tử An" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 8 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sanh Thuận Tử An – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc lâm, canada ngày 24/ 10/2009
"Xưng Danh Hiệu Phật" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 9 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xưng Danh Hiệu Phật – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada ngày 07.11.2009
"Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 2 "- Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 7 (part 2) | Phật Pháp Ứng Dụng

Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng ngày 17/10/2009 tại Tu viện Trúc Lâm - 11328-97St, Edmonton AB T5G 1X4, Canada
"Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 7 (part 1) | Phật Pháp Ứng Dụng

Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 26/09/2009 tại Tu viện Trúc Lâm - 11328-97St, Edmonton AB T5G 1X4, Canada
"Rộng Truyền Phước Lợi" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 5 + 6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Rộng Truyền Phước Lợi – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 9/19/2009
"Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 2" - Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Địa Tạng 4 (part 2) | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada ngày 19/09/2009

Bài mới