Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Học Giới Bồ Tát phần 15 (hết) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 2/10/2010

Học Giới Bồ Tát phần 14 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 25/9/2010

Học Giới Bồ Tát phần 13 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 18/9/2010

Học Giới Bồ Tát phần 10 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Westlock County, AB, Canada ngày 7/8/2010

Học Giới Bồ Tát phần 9 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Westlock County, AB, Canada ngày 6/8/2010

Học Giới Bồ Tát phần 12 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 21/8/2010

Học Giới Bồ Tát phần 11 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Westlock County, AB, Canada ngày 9/8/2010

Học Giới Bồ Tát phần 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 12/6/2010

Học Giới Bồ Tát phần 3 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 12/6/2010

Học Giới Bồ Tát phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 5/6/2010

Học Giới Bồ Tát phần 8 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 17/7/2010

Học Giới Bồ Tát phần 7 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 10/7/2010

Học Giới Bồ Tát phần 6 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 3/7/2010

Học Giới Bồ Tát phần 5 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 26/6/2010

Học Giới Bồ Tát phần 1 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 10/4/2010

Cách Lìa Đường Ma – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Đạo tràng tư gia An Nguyệt, San Jose, CA, USA ngày 5/10/2010

Bài mới