Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Học Giới Bồ Tát phần 12/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 12 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 21/8/2010
Học Giới Bồ Tát phần 11/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 11 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Westlock County, AB, Canada ngày 9/8/2010
Học Giới Bồ Tát phần 4/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 12/6/2010
Học Giới Bồ Tát phần 3/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 3 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 12/6/2010
Học Giới Bồ Tát phần 2/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 5/6/2010
Học Giới Bồ Tát phần 8/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 8 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 17/7/2010
Học Giới Bồ Tát phần 7/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 7 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 10/7/2010
Học Giới Bồ Tát phần 6/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 6 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 3/7/2010
Học Giới Bồ Tát phần 5/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 5 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 26/6/2010
Học Giới Bồ Tát phần 1/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Học Giới Bồ Tát phần 1 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 10/4/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Cách Lìa Đường Ma | Phật Pháp Ứng Dụng

Cách Lìa Đường Ma – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Đạo tràng tư gia An Nguyệt, San Jose, CA, USA ngày 5/10/2010
Thầy. Thích Pháp Hòa - Nhân và Trí | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân và Trí – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tịnh xá Quan lâm, Hoa kỳ ngày 10/5/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Lục Thông (January 16, 2011) | Phật Pháp Ứng Dụng

Lục Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại "TU VIỆN TRÚC LÂM(Edmonton, AB, Canada) ngày 1/16/2011
Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 6/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyền Tuệ Sang Sông 6 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 12/11/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 5/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyền Tuệ Sang Sông 5 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 12/4/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 4/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyền Tuệ Sang Sông 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 11/20/2010

Bài mới