Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 3/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyền Tuệ Sang Sông 3 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 11/6/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 2/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Thuyền Tuệ Sang Sông 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 10/23/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Hạnh Phúc Ở Đâu? Oct. 6, 2010 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Ở Đâu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa An Lạc, San Jose, California, USA ngày 6/10/2010
Giữ Vững Tâm Ban Đầu - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Giữ Vững Tâm Ban Đầu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, Frederick, MD, USA ngày 11/9/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đỗ Nghiệp (Sep.11, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đổ Nghiệp Hay Hết Nghiệp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Liên, Virginia ngày 11/9/2010
Ước Nguyện Cao Đẹp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Ước Nguyện Cao Đẹp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/13/2010
Tự Do Và Tự Tại 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Tự Do Và Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/14/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 1/6 (May 23, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Sư và Đệ Tử – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 23/5/2010
Thày Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm 4 (clip 6/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 6/3/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip1/6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 1_clip1/6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010

Bài mới