Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 1/6 (May 23, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Sư và Đệ Tử – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 23/5/2010
Thày Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm 4 (clip 6/6) | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 4 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 6/3/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip1/6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 1_clip1/6 | Phật Pháp Ứng Dụng

Diệu Dung Quán Âm 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010

Bài mới