Trang Chủ Danh mục Thích Phước Nghiêm

Danh mục: Thích Phước Nghiêm

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Nghiêm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tu Là Trị Bệnh (KT86) - Thầy Thích Phước Nghiêm giảng năm 2017

Tu Là Trị Bệnh (KT86) – Thích Phước Nghiêm

Giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-12-2017

Học Theo Phật Hành Theo Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/N9fBjAbsmlU Học Theo Phật Hành Theo Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng...

Hiểu Giáo Pháp, Thực Hành Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/ZrzCt5P-Wqk Hiểu Giáo Pháp, Thực Hành Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết...

Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/X-z1HHz-j04 Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng http://bit.ly/thichthanhtu Đăng ký...

Hiểu Biết Và Thực Hành Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/_Kygr0TX_9E Hiểu Biết Và Thực Hành Theo Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm...

Hiểu Đúng Về Chánh Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/Z1CFVsKLOGg Hiểu Đúng Về Chánh Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng...

Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/_WcjrSrKR20 Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Con Đường Về Quê – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/tTpMSROnaAQ Con Đường Về Quê - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng ký...
Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thích Phước Nghiêm 2016

Con Đường Giải Thoát Khổ Đau – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/NMzhaws-JtM Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng...
Chữ Hòa Trong Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016

Chữ Hòa Trong Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/H41uPvGWMnk Chữ Hòa Trong Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng...

Phước Huệ Song Tu – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/hJKwhlcu-YA Phước Huệ Song Tu - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng ký...

Học Cách Làm Người – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/0jyiKbcebQI Học Cách Làm Người - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng ký...

Phương Pháp An Lạc Giữa Cuộc Đời – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/VALry9855M8 Phương Pháp An Lạc Giữa Cuộc Đời - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết...

Tìm Hiểu Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/DLjCdY0lKKM Tìm Hiểu Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng http://bit.ly/thichthanhtu Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...

Đời Sống Tâm Linh – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/40hJ55tT9bM Đời Sống Tâm Linh - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng ký...

Bước Đầu Học Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/1NsZQdu8uIo Bước Đầu Học Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/yDDdc1 Đăng ký...

Bài mới