27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Phước Nghiêm

Thích Phước Nghiêm

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Nghiêm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Học Theo Phật Hành Theo Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/N9fBjAbsmlU Học Theo Phật Hành Theo Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư...

Hiểu Giáo Pháp, Thực Hành Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/ZrzCt5P-Wqk Hiểu Giáo Pháp, Thực Hành Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng...

Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/X-z1HHz-j04 Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích...

Hiểu Biết Và Thực Hành Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/_Kygr0TX_9E Hiểu Biết Và Thực Hành Theo Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa...

Hiểu Đúng Về Chánh Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/Z1CFVsKLOGg Hiểu Đúng Về Chánh Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích...

Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/_WcjrSrKR20 Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng...

Con Đường Về Quê – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/tTpMSROnaAQ Con Đường Về Quê - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...
Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thích Phước Nghiêm 2016

Con Đường Giải Thoát Khổ Đau – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/NMzhaws-JtM Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư...
Chữ Hòa Trong Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016

Chữ Hòa Trong Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/H41uPvGWMnk Chữ Hòa Trong Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích...

Phước Huệ Song Tu – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/hJKwhlcu-YA Phước Huệ Song Tu - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Học Cách Làm Người – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/0jyiKbcebQI Học Cách Làm Người - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Phương Pháp An Lạc Giữa Cuộc Đời – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/VALry9855M8 Phương Pháp An Lạc Giữa Cuộc Đời - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng...

Tìm Hiểu Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/DLjCdY0lKKM Tìm Hiểu Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng...

Đời Sống Tâm Linh – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/40hJ55tT9bM Đời Sống Tâm Linh - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Bước Đầu Học Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/1NsZQdu8uIo Bước Đầu Học Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

5 Điều Lợi Ích – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/2c-uaSB_kU8 5 Điều Lợi Ích - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...
Tri Hành Hợp Nhất Là Con Đường Tới An Lạc (KT27) - Thích Phước Nghiêm thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Tri Hành Hợp Nhất Là Con Đường Tới An Lạc (KT27) – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/_XayidBqFRQ Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Nghiêm | Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm giảng http://bit.ly/thichphuocnghiem Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Tam Bảo Phần 3 - Thích Phước Nghiêm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Bảo Phần 3 – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/km5lLR7czU0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Tam Bảo Phần 2 - Thích Phước Nghiêm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Bảo Phần 2 – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/dvg4LK8k0ho Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Tam Bảo Phần 1 - Thích Phước Nghiêm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Bảo Phần 1 – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/Xw8Vrql_fs4 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Gieo Trồng Giải Thoát - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Gieo Trồng Giải Thoát – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/vl-WrngNUw4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Phật Giáo Với Tuổi Trẻ - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Giáo Với Tuổi Trẻ – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/bgk1z7ZZTAI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chuyển Hóa Nỗi Lo - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyển Hóa Nỗi Lo – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/CctDx5lhMws Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sức Mạnh Của Niềm Tin - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Niềm Tin – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/S6lbiJpSQJ4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chiến Thắng Chính Bản Thân Mình - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chiến Thắng Chính Bản Thân Mình – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/azowhEZhCI8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ươm Mầm Giải Thoát - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ươm Mầm Giải Thoát – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/zOOdeiqNOb4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ba Bước Giải Thoát - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ba Bước Giải Thoát – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/kwyWZ1W3kDs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Tài Sản Đời Người - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tài Sản Đời Người – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/hkMGNT5j2kE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Tâm Và Đức Của Người Hoằng Pháp - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Và Đức Của Người Hoằng Pháp – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/ZMWAX7KtIOs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Vượt Qua Chính Mình - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Qua Chính Mình – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/Hs1XBNTaxXs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...