Trang Chủ Danh mục Thích Phước Tịnh

Danh mục: Thích Phước Tịnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Tịnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6a - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/ThZsVebrRf8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 2b - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 2b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/X-vR3Pocz5IXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6b - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Wy3fsAoaawMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Niệm Thân Hành Phần 5 - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Thân Hành Phần 5 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/MWjs5Kvw9T8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 2 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/CkixxlBF900Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Quà Tặng Từ Cuộc Sống - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quà Tặng Từ Cuộc Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/06J6uLqZmD8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Cuộc Hợp Tan - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cuộc Hợp Tan – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7UjNVjnenjMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Thanh Lọc Tâm Ý Phần 2 - Pháp âm hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thanh Lọc Tâm Ý Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/OplckjJ9ZsYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 4a - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 4a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Yy0CH32ePFcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/kYRdwg4NA0kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nuôi Dưỡng Trái Tim  - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nuôi Dưỡng Trái Tim – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7b-9X68IIkIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 2 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/J1vdEpBrDVAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chỉ Một Tâm Thôi - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỉ Một Tâm Thôi – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/0iI_4VMD_pQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Cõi Phật Hương Tích Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cõi Phật Hương Tích Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/sMEKaOXzJZQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/mgYlmYxLXp8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/TIxQS7aTxS0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...

Bài mới