27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Phước Tịnh

Thích Phước Tịnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Tịnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Cõi Phật Hương Tích Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cõi Phật Hương Tích Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/sMEKaOXzJZQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/mgYlmYxLXp8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/TIxQS7aTxS0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Duy Trì Chánh Niệm - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Duy Trì Chánh Niệm – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Sh6m1POFHFY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
An Trú Nơi Pháp Hành Phần 2 (vấn Đáp) - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

An Trú Nơi Pháp Hành Phần 2 (vấn Đáp) – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/tDcKEJxmpt0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 5b - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 5b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/aSA0qcKVmfo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Rửa Sạch Lòng  - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Rửa Sạch Lòng – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/jV_C0WMH49s Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 4 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 4 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/PqVW3D5X3t8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Cá Vượt Vũ Môn Phần 1 - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cá Vượt Vũ Môn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/q0RXuAwntRA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 4 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 4 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/HPn9UBEcYRU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 1 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7gAp6q1Z5dw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Đến Đi Trong Cõi Mộng - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đến Đi Trong Cõi Mộng – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Yj7ij_YhKsQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 1 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/CoNo7Uqynkc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 1 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/dMQqXaQzXuE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạt Nước Mắt Không Thật Phần 2 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạt Nước Mắt Không Thật Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/B98db_aVAp4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ngủ Quên Trong Lửa Phần 2 - Pháp âm HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngủ Quên Trong Lửa Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7bawq1w0j04 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6a - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/ThZsVebrRf8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 2b - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 2b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/X-vR3Pocz5I Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6b - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Wy3fsAoaawM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Niệm Thân Hành Phần 5 - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Thân Hành Phần 5 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/MWjs5Kvw9T8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 2 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/CkixxlBF900 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Quà Tặng Từ Cuộc Sống - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quà Tặng Từ Cuộc Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/06J6uLqZmD8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Cuộc Hợp Tan - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cuộc Hợp Tan – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7UjNVjnenjM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Thanh Lọc Tâm Ý Phần 2 - Pháp âm hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thanh Lọc Tâm Ý Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/OplckjJ9ZsY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 4a - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 4a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Yy0CH32ePFc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/kYRdwg4NA0k Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nuôi Dưỡng Trái Tim  - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nuôi Dưỡng Trái Tim – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7b-9X68IIkI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 2 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/J1vdEpBrDVA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chỉ Một Tâm Thôi - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỉ Một Tâm Thôi – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/0iI_4VMD_pQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...