Trang Chủ Danh mục Thích Phước Tịnh

Danh mục: Thích Phước Tịnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Tịnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Sử Dụng Kho Báu - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sử Dụng Kho Báu – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Gn__rHIjyNgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Đạo Nhân Vô Vi - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Nhân Vô Vi – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/P5J8d5YE5_4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chứng Đạo Ca 11 Đạt Tận Đầu Nguồn - Bài giảng HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chứng Đạo Ca 11 Đạt Tận Đầu Nguồn – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/QNxO0gpAqi4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chứng Đạo Ca 17 Hiển Bày Nhẩn Lực - Bài giảng HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chứng Đạo Ca 17 Hiển Bày Nhẩn Lực – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Ay-K4RmBdq8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có Phần 1 - Pháp âm HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/UOKyEpCa_a8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có Phần 2 - Pháp âm HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/nwSJGivSoqIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Buổi Tham Vấn Tại Chùa Kim Quang - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Buổi Tham Vấn Tại Chùa Kim Quang – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/hs2vEmCNFXEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Xứng Đáng Hay Hoang Phí - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xứng Đáng Hay Hoang Phí – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7q8mWxa3Ra0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chứng Đạo Ca 15 Của Kho Vô Tận - Bài giảng HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chứng Đạo Ca 15 Của Kho Vô Tận – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/vHgHDGITHXQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Con Đường Bồ Tát Đạo Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Bồ Tát Đạo Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/nM1QTDiBJwUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Xa Quê Từ Mấy Độ Phần 3 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xa Quê Từ Mấy Độ Phần 3 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/YyIYCjtDQiYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Con Đường Bồ Tát Đạo Phần 2 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Bồ Tát Đạo Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/L9OUzvCObYQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Buổi Tham Vấn Tại Trung Tâm Thuận Pháp - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Buổi Tham Vấn Tại Trung Tâm Thuận Pháp – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/k-g3jY4Z1i8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chứng Đạo Ca 23 Sức Mạnh Của Trí Tuệ Phần 2 - Bài giảng HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chứng Đạo Ca 23 Sức Mạnh Của Trí Tuệ Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/4RVLbqHyrGcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chứng Đạo Ca 26 Đắc Thể Hiển Dụng Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chứng Đạo Ca 26 Đắc Thể Hiển Dụng Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7ZMp6jCatKQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Chứng Đạo Ca 21 An Trú Nơi Tự Tánh - Bài giảng HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chứng Đạo Ca 21 An Trú Nơi Tự Tánh – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/zTNXSkcYPr4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...

Bài mới