Trang Chủ Danh mục Thích Phước Tịnh

Danh mục: Thích Phước Tịnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Phước Tịnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Chỉ Một Tâm Thôi - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỉ Một Tâm Thôi – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/0iI_4VMD_pQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Cõi Phật Hương Tích Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cõi Phật Hương Tích Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/sMEKaOXzJZQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/mgYlmYxLXp8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/TIxQS7aTxS0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Duy Trì Chánh Niệm - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Duy Trì Chánh Niệm – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Sh6m1POFHFYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
An Trú Nơi Pháp Hành Phần 2 (vấn Đáp) - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

An Trú Nơi Pháp Hành Phần 2 (vấn Đáp) – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/tDcKEJxmpt0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 5b - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 5b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/aSA0qcKVmfoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Rửa Sạch Lòng  - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Rửa Sạch Lòng – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/jV_C0WMH49sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 4 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 4 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/PqVW3D5X3t8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Cá Vượt Vũ Môn Phần 1 - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cá Vượt Vũ Môn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/q0RXuAwntRAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 4 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 4 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/HPn9UBEcYRUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 1 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7gAp6q1Z5dwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Đến Đi Trong Cõi Mộng - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đến Đi Trong Cõi Mộng – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Yj7ij_YhKsQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
Hạnh Phúc Của Bạn - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Của Bạn – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/c5tm2FizE_4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...

Bài mới