27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Quang Thạnh

Thích Quang Thạnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Quang Thạnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Hạnh nguyện của người Phật tử – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/1WQ5vAR_aWY Pháp thoại: Hạnh nguyện của người Phật tử do TT. Thích Quang Thạnh giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 7 tại chùa...
Thắp Sáng Niềm Tin (KT29) - Đại Đức Thích Quang Thạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Thắp Sáng Niềm Tin (KT29) – Đại Đức Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/OJ2ojjzt8b8 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Quang Thạnh | Đại Đức Thích Quang Thạnh giảng http://bit.ly/thichquangthanh Đăng ký (Subscribe) kênh...
Làm Thế Nào Để Tu Học Có Kết Quả Tốt (KT49) - Thầy Thích Quang Thạnh thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Thế Nào Để Tu Học Có Kết Quả Tốt (KT49) – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/Q42z-sj7UvI Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Quang Thạnh | Đại Đức Thích Quang Thạnh giảng http://bit.ly/thichquangthanh Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chìa Khóa Đi Đến Thành Công (KT59) - Thầy Thích Quang Thạnh thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Chìa Khóa Đi Đến Thành Công (KT59) – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/l8um-zZju80 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Quang Thạnh | Đại Đức Thích Quang Thạnh giảng http://bit.ly/thichquangthanh Đăng ký (Subscribe) kênh...
Những Chướng Ngại Trong Tu Tập (KT66) - TT TS Thích Quang Thạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Những Chướng Ngại Trong Tu Tập (KT66) – TT TS Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/2FMKR5QHVQg Những Chướng Ngại Trong Tu Tập (KT66) - TT TS Thích Quang Thạnh Bài pháp thoại được thượng tọa tiến sĩ Thích Quang Thạnh thuyết...
Niệm Phật Chân Chánh - Pháp âm ĐĐ Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Chân Chánh – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/J3AnWuLpunM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Lợi Ích Bố Thí Cúng Dường - Pháp thoại ĐĐ Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lợi Ích Bố Thí Cúng Dường – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/e6yJbOXY2_k Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Cuộc Sống An Lạc - Bài giảng đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cuộc Sống An Lạc – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/OueF8u8alII Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Sức Sống Của Tuổi Trẻ - Pháp âm đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Sống Của Tuổi Trẻ – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/0EVRgWf-bww Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Bốn Điều Phát Nguyện Của Đệ Tử Phật - Bài giảng thầy Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Điều Phát Nguyện Của Đệ Tử Phật – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/4-v8TRFzV6M Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Bốn Điều Đắc Nhân Tâm - Bài giảng thầy Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Điều Đắc Nhân Tâm – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/7m5igYe8aAA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Hạnh Nguyện Quán Thế Âm - Bài giảng ĐĐ Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Nguyện Quán Thế Âm – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/zRi-KIdgDRg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Giải Thoát Sanh Già Bệnh Chết - Bài giảng đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giải Thoát Sanh Già Bệnh Chết – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/OchxNdU4xtI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Thái Độ Khoan Dung - Pháp thoại đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thái Độ Khoan Dung – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/XuRvhexS6vY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Vấn Đề Cúng Ma Chay Trong Đạo Phật - Pháp âm thầy Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn Đề Cúng Ma Chay Trong Đạo Phật – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/FsDdRAJeq_o Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Ứng Dụng Phật Pháp Trong Cuộc Sống - Pháp âm thầy Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ứng Dụng Phật Pháp Trong Cuộc Sống – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/0eUbkZAT7Cg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Việc Làm Đúng Chánh Pháp - Pháp âm thầy Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Việc Làm Đúng Chánh Pháp – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/paflDV1vPgk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Ý Nghĩa Của Việc Đi Chùa Phóng Sanh - Thầy Thích Quang Thạnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Của Việc Đi Chùa Phóng Sanh – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/tj7VU3umXRk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống - Bài giảng đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/WgPW-P5dceg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Gieo Trồng Hạt Bồ Đề - Bài giảng đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Gieo Trồng Hạt Bồ Đề – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/FGmS_YOwDII Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Sức Mạnh Của Đồng Tiền - Pháp âm đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Đồng Tiền – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/4-77hzaiJeY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Ý Nghĩa Vô Thường Qua Lăng Kính Đạo Phật - DD Quang Thạnh thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Vô Thường Qua Lăng Kính Đạo Phật – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/SNh44R_52xA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Ý Nghĩa Của Việc Cúng Dường Tam Bảo - Thầy Thích Quang Thạnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Của Việc Cúng Dường Tam Bảo – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/Jk6l8ZUMJm4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Thực Hành Giới Không Trộm Cướp - Pháp thoại đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thực Hành Giới Không Trộm Cướp – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/eKvJU5E0Q78 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Pháp Tu Từ Bi Và Trí Tuệ - Pháp âm ĐĐ Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Tu Từ Bi Và Trí Tuệ – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/mTBkdRGm_gg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Ý Nghĩa Niệm Phật - DD Quang Thạnh thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Niệm Phật – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/GiX_xOzi6e4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Ý Nghĩa Tri Ân Và Báo Ân - DD Quang Thạnh thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Tri Ân Và Báo Ân – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/nRlQxygZhzs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Tuổi Trẻ Và Cuộc Sống - Pháp âm thầy Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ Và Cuộc Sống – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/JRTY1xsMRkI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...
Thực Hành Giới Không Uống Rượu - Pháp thoại đại đức Thích Quang Thạnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thực Hành Giới Không Uống Rượu – Thích Quang Thạnh

http://youtu.be/T2wMjL4vs64 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Quang Thạnh thuyết giảng https://goo.gl/FJK5gW Đăng ký (Subscribe)...