Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Bình

Danh mục: Thích Thiện Bình

Tứ Niệm Xứ - Thầy Thích Thiện Bình

Tứ Niệm Xứ – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Vạn Linh (núi Cấm - tỉnh An Giang)
Tứ Nhiếp Pháp - Thích Thiện Bình

Tứ Nhiếp Pháp – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Đức Thành (TP Long Xuyên - An Giang)
Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Bình

Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Đức Thành (TP Long Xuyên - An Giang)
Thiểu Dục Tri Túc - Thầy Thích Thiện Bình

Thiểu Dục Tri Túc – Thích Thiện Bình

Giảng tại tịnh xá Ngọc Kiến (TP Long Xuyên - An Giang)
Tam Nghiệp Hằng Thanh Tịnh - Thầy Thích Thiện Bình

Tam Nghiệp Hằng Thanh Tịnh – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Vạn Linh (H. Tịnh Biên - T. An Giang) ngày 24-12-2013
Sám Hối - Thầy Thích Thiện Bình

Sám Hối – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Đức Thành (TP. Long Xuyên - T. An Giang)
Niết Bàn Trong Hiện Tại - Thầy Thích Thiện Bình

Niết Bàn Trong Hiện Tại – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Long Đình (H. Tri Tôn - T. An Giang)
Nhơn Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Bình

Nhơn Thừa Phật Giáo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Quy Nguyên (H. Thoại Sơn - T. An Giang) ngày 28-09-2014
Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân - Thầy Thích Thiện Bình

Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân – Thích Thiện Bình

Giảng tại Tịnh Thất Viên Lạc (H. Châu Thành - T. An Giang)
Để Có Một Mùa Xuân - Thầy Thích Thiện Bình

Để Có Một Mùa Xuân – Thích Thiện Bình

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Kiến (TP Long Xuyên - An Giang) ngày 14-02-2012
Bát Chánh Đạo - Thầy Thích Thiện Bình

Bát Chánh Đạo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Quảng Tế (TP Long Xuyên - An Giang) ngày 02-02-2011

Bài mới