Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Bình

Danh mục: Thích Thiện Bình

Nhơn Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Bình

Nhơn Thừa Phật Giáo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Quy Nguyên (H. Thoại Sơn - T. An Giang) ngày 28-09-2014
Nếp Sống Đạo Đức Theo Tinh Thần Phật Giáo - Thích Thiện Bình

Nếp Sống Đạo Đức Theo Tinh Thần Phật Giáo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Đức Thành (TP Long Xuyên - An Giang)
Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân - Thầy Thích Thiện Bình

Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân – Thích Thiện Bình

Giảng tại Tịnh Thất Viên Lạc (H. Châu Thành - T. An Giang)
Để Có Một Mùa Xuân - Thầy Thích Thiện Bình

Để Có Một Mùa Xuân – Thích Thiện Bình

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Kiến (TP Long Xuyên - An Giang) ngày 14-02-2012
Bát Chánh Đạo - Thầy Thích Thiện Bình

Bát Chánh Đạo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Quảng Tế (TP Long Xuyên - An Giang) ngày 02-02-2011