Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Xuân

Danh mục: Thích Thiện Xuân

Tất cả hơn 500 bài giảng của Thầy Thích Thiện Xuân. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất 2017.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Gây Quỹ Từ Thiện - Thích Thiện Xuân

Gây Quỹ Từ Thiện – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Cao Hùng - Đài loan ngày 17-03-2017
Ba Pháp Kết Hợp - Thầy Thích Thiện Xuân giảng năm 2017 tại Đài Loan

Ba Pháp Kết Hợp – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Đài Loan tháng 3/2017
Đèn Tuệ - Thích Thiện Xuân

Đèn Tuệ – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng Đài Loan, tháng 3/2017
Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thích Thiện Xuân

Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – Thích Thiện Xuân

Bài pháp thoại "Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ" do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu ngày 18/12/2016 (20/11/Bính Thân)http://youtu.be/E9qYJLtJZPc
Ngũ Minh - Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Ngũ Minh – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng trong khóa tu An Lạc một ngày lần thứ 83 tại Tu Viện Linh Thứu ngày 20/11/2016

Chữ Khởi Trong Pháp Duyên Khởi – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Chữ Đức – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Phú Đức (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) năm 2016

Chữ Đồng – Thích Thiện Xuân

Bài thuyết pháp Chữ Đồng do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng năm 2016http://youtu.be/kMfnTtM3dIU 
Quà Tặng Từ Đức Phật - Bài giảng mới nhất 2016 của đại đức Thích Thiện Xuân

Quà Tặng Từ Đức Phật – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/05N_H0-2Y8k Quà Tặng Từ Đức Phật - Bài giảng mới nhất 2016 của đại đức Thích Thiện Xuân Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...

Chữ Khởi Trong Đạo Phật – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Phật Ân, Phan Rang Ninh Thuận năm 2016

Tu Ngắn – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/sf1D3wccciA Tu Ngắn - Bài giảng Thầy Thích Thiện Xuân Mới Nhất 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng...
Hào Quang - Thuyết pháp Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016

Hào Quang – Thầy Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) năm 2016

Bài mới