Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Xuân

Danh mục: Thích Thiện Xuân

Tất cả hơn 500 bài giảng của Thầy Thích Thiện Xuân. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất 2017.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Gây Quỹ Từ Thiện – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Cao Hùng - Đài loan ngày 17-03-2017

Ba Pháp Kết Hợp – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Đài Loan tháng 3/2017

Đèn Tuệ – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng Đài Loan, tháng 3/2017

Ngũ Minh – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng trong khóa tu An Lạc một ngày lần thứ 83 tại Tu Viện Linh Thứu ngày 20/11/2016

Chữ Khởi Trong Pháp Duyên Khởi – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Chữ Đức – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Phú Đức (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) năm 2016

Hào Quang – Thầy Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) năm 2016

Bài mới