Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Xuân

Danh mục: Thích Thiện Xuân

Tất cả hơn 500 bài giảng của Thầy Thích Thiện Xuân. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất 2017.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Chọn Hưởng Thụ Hay Cống Hiến – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Hạnh Sơn trong khóa tu niệm phật 1 ngày

Bỏ – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Đức Hòa trong khóa tu phật thất lần 68

Ác Ma – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Quan âm Thiền Tịnh ngày 10/14/2013

12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Chùa Hạnh sơn trong khóa tu 1 ngày an lạc

Bài mới