Thiền cho người bận rộn – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại công ty trà Hồng Phát, ngày 07/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6636,Thien-cho-nguoi-ban-ron.tsph