Pháp thoại Thiền kệ thực tập thường ngày phần 2 do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Kiều Đàm (Làng Vạn Hạnh, BRVT) ngày 03-08-2018