Ngày nay thiền không còn là một khái niệm xa lạ đối với nhiều người. Thiền trở thành chất liệu quan trọng để nuôi lớn căn lành và tâm hồn của những người tu hành nói chung cũng như những người Phật tử nói riêng

Thiền là gì?

Thiền là lắng động tâm tư, làm sạch tâm hồn, và thiền là cốt tủy của đạo Phật. Thiền thường đi chung với định vì trong thiền sẽ có định. Định được hiểu là nuôi từ chánh niệm. Vậy lợi ích của thiền định như thế nào về đời sống vật chất và tinh thần mỗi người?

Mục đích của thiền?

Mục đích cuả thiền là thư giản tâm hồn, giảm stress, kiểm soát hành vi của bản thân, có chánh niệm hơn về hành động lời nói và tư duy của mình. Sâu hơn nữa, thiền còn đem đến sự định tĩnh cao và tỏ ngộ trở thành người giác ngộ bởi không có sự giác ngộ nào không có thiền,

Để đạt mục đích tu tập giác ngộ là cả quá trình tu tập, khi nhân tố tu học đã chín mùi. Nhưng nhận thức cho chúng ta biết được là để chấm dứt sanh tử phải đạt được chơn tâm Phật tánh, tức là sống với bản thể mới hoàn toàn chấm dứt bản ngã.

Lợi ích của thiền?

Người có tu tập thiền làm chủ được tâm ý thì chân tâm Phật tánh mới dần hiển lộ. Qua nhìn nhận của thiền tông cho chúng ta rất nhiều triết lý cao thâm trong Phật giáo và nếu vận dụng tu hành chúng ta hạn chế rất nhiều vọng niệm và làm chủ được vọng niệm qua quá trình dụng công công phu tu tập.

Pháp thoại Thiền Là Gì ? do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 78 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 21/05/2017 (26/04/Đinh Dậu)

Download MP3