Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5254,Thien-nu-cuoi.tsph

Thiền nụ cười – Thích Nhật Từ
Đánh giá