Bài thuyết pháp Thiên Tai Thảm Họa Và Môi Trường do đại đức Thích Phước Tiến giảng ngày 19/03/2011 (15/02/Tân Mão) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bão tố đi qua!
Nhà nhà tốc mái.
Bao vườn cây ăn trái
Ngã nằm dài trên đất!
Bao mặt người lây lất,
Ngác ngơ!
Và bơ phờ vì mất của.
Bao nhiêu lúa nhiêu khoai
Bao nhiêu ngô và sắn
Phải lặn mình trong nước lũ dâng cao!
Bao cây cối bờ rào,
Đổ gãy và bật gốc
Bão thổi bay sức nhọc
Của những người nông dân
Cần cù và chịu khó!
Sức mạnh những luồng gió
Đánh gãy cột 35…
Bão tố đi qua
Thôn xóm xác xơ
Làng xã nhìn tiêu điều biết mấy???

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá