Thiền Tịnh song tu – 2/2 – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hoa Nghiêm, TP. Gnoble, Pháp, ngày 27-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6392,Thien-Tinh-song-tu.tsph