Pháp thoại “Thiền Tứ Niệm Xứ – Quán Thân” do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 15 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-03-2017

Thiền Tứ Niệm Xứ – Quán Thân – Thích Nhật Từ
3.5 (70%) 4 votes