Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hà Tân – Quảng Nam, ngày 16/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5302,Thinh-vuong-trong-hanh-phuc.tsph

Thịnh vượng trong hạnh phúc – Thích Nhật Từ
Đánh giá