Thờ Cúng Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Quan Âm – Hồng Ngự – Đồng Tháp, ngày 09/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3305,Tho-Cung-Phat.tsph

Thờ Cúng Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá