Thói Đời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 04/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4945,Thoi-doi.tsph