Bài pháp thoại “Thời Mạt Pháp” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Hòa (56 Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngày 14-01-2011 (nhằm ngày 11-12-Canh Dần)

Download MP3

“Phật bảo: Này Văn Thù Sư Lợi! Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều chúng sanh căn trí thấp kém, tâm ý mê say, trí tính mờ tối, tuy có trì trai giữ giới đều không trí huệ, cái tâm ngu mê cống cao ngã mạn, tôn sùng tà kiến, không chịu hạ tâm mình để cầu thầy học hỏi những pháp chân chánh, khư khư chấp trước, nhận giả làm thiệt, hoặc chấp trước kinh sách văn tự, hoặc chấp trước tụng trì cho nhiều số, hoặc học được hai câu nói của Phật thì cho là hoàn toàn. Chưa được nói là được, chưa chứng nói là chứng, căn lành tu ít mà muốn quả to, thiệt người ngu mê không hiểu ý Phật, tự mình điên cuồng tự dối mình, tuy có nhân lành mà khó tránh họa dữ. Tại sao? Hạt giống không chắc, khó mà kết trái Bồ đề, một khi mất thân người, muôn kiếp khó phục hồi được….”

(trích “Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận”)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thời Mạt Pháp – Thích Phước Tiến
3.7 (73.33%) 3 vote[s]