Bài pháp thoại “Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn – Mục Kiền Liên Là Ai” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi (89b Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM) ngày 12/08/2016 (10/07/Bính Thân)