Thuật Làm Phước – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Trí – Australia, ngày 20/05/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1549,Lam-phuoc.tsph