Thực hành bốn quán niệm – Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 20-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1767,Thuc-hanh-bon-quan-niem.tsph