Bài pháp thoại: Thực Tập Của Phật Tử Tại Gia do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Sùng Hòa, Đồng Nai, ngày 02/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-thuc-tap-cua-phat-tu-tai-gia/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com