Thực tập khoan dung – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2069,Thuc-tap-khoan-dung.tsph

Thực tập khoan dung – Thích Nhật Từ
Đánh giá