Pháp thoại Thực Tập Từ Bỏ Theo Lời Phật Dạy do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 02/10/2018