Thức và thân trong tái sinh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 25-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1647,Thuc-va-than-trong-tai-sinh.tsph

Thức và thân trong tái sinh – Thích Nhật Từ
Đánh giá