Bài pháp âm Thuyền Không Bến do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá