Học thuyết vô ngã là một trong những cái cốt lõi trong tinh thần giáo lý của Phật giáo, và học thuyết này rất quan trọng về mặt nghiên cứu học thuật cũng như là tu tập. Qua bà pháp thoại “Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật” thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với chúng ta về học thuyết này 1 cách rõ ràng hơn.

Download MP3

Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]