Bài pháp thoại Tiềm Thức Niệm Phật do Đại đức Thích Trí Minh giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp

Tiềm Thức Niệm Phật – Thích Trí Minh
Đánh giá