Bài pháp thoại Tiếng Chuông Chùa do Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận, Thích Hạnh Bảo và Thích Minh Thuận thuyết giảng tại tổ đình Long Khánh, Châu Đốc

Tiếng Chuông Chùa – Thích Thiện Thuận
3.5 (70%) 2 votes