Bài pháp thoại Tiếng Lòng 1 – Tình Nghĩa Thầy Trò do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán (Tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 11/06/2016

Đánh giá