Bài pháp thoại “Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn” do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần 52 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05/04/2015

Download MP3

Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn (KT52) – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]