Tìm hiểu Phật pháp – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 16-03-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1355,Tim-hieu-Phat-phapGiang-tai-Chua-Xa-Loi-ngay-16-03-08.tsph