Pháp thoại “Tìm Hiểu Sự Hình Thành Thế Giới Và Con Người” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 09/05/2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Tìm Hiểu Sự Hình Thành Thế Giới Và Con Người – Thích Phước Tiến
3.5 (70%) 2 votes