Bài pháp âm Tìm Phật Nơi Đâu do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi, Tp Hồ Chí Minh ngày 5/28/2015

Đánh giá