Bài pháp âm Tín Tâm do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn, Bình Thuận trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá