Thầy Nhật Từ giảng tại Hội trại mùa hè Búp Sen Hồng, Chùa Khánh Long – Tỉnh Tiền Giang, ngày 25/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4920,Tinh-Ban-Va-Tinh-Me.tsph

Tình Bạn Và Tình Mẹ – Thích Nhật Từ
Đánh giá