Bài pháp thoại Tình Phụ Tử do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Nhị Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long) ngày 7/17/2008

Tình Phụ Tử – Thích Thiện Thuận
4 (80%) 1 vote