Bài pháp thoại Tịnh Tâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bồ Đề Lan Nhã, Bình Tiên, Q6, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá