Bài pháp thoại Tinh Tấn do Giảng Sư Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Đồng Nai trong khóa tu 1 ngày an lạc

Tinh Tấn – Thích Thiện Thuận
Đánh giá