Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 05/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4518,Tinh-Thien-Thu.tsph